Comuna Mândra

AŞEZARE GEOGRAFICĂ

Comuna Mandra este situată în judeţul Braşov, pe şoseaua naţională DN1 (E68), între Braşov şi Sibiu, la circa 6 kilometri, spre est de municipiul Făgăraş şi la circa 60 de kilometri, spre vest de municipiul Braşov

SCURT ISTORIC

Prima atestare documentară a localităţii Mandra dateaza din anul din jurul anului 1400 (6908), lucru dovedit de un act de danie elaborat in timpul domniei lui Mircea cel Batran, care in acea vreme stapanea si Tara Fagarasului.

LOCALITĂŢI COMPONENTE:

  • Mandra – reşedinţă
  • Ileni
  • Toderiţa
  • Şona
  • Râusor

DATE ADMINISTRATIV TERITORIALE


a. Suprafaţă totală 8797,19 ha
i. din care:
ii. intravilan: 284,3 ha
iii. extravilan: 8512,88 ha
b. Suprafaţa terenurilor pe categorii de folosinţă:
i. agricol: 7622,94 ha (d.c.A 5249,42 ha ;P 973,12 ha;F 1400,40 ha)
ii. neagricol: 1174,25ha(este inclus teren intravilan cu S=284,31 ha)
iii. păşune: 973,12ha
iv. fâneaţă: 1400,40ha
v. pădure: 225,29 ha
c. Număr de gospodării (locuinţe) .1280...din care racordate la:
i. alimentare cu apă potabilă: niciuna
ii. canalizare: niciuna
iii. gaze naturale: 600 locuințe
iv. electricitate:
v. telecomunicaţii: .........

CADRUL DEMOGRAFIC

TOTAL POPULAŢIE: 2847 din care:
a. Români: 2756
b. Maghiari: 25
c. Germani: 1
d. Romi : 65

ECONOMIE

a.Numărul total de agenţi economici activi:

Nr.

Crt

Denumirea

agentului economic

Dominiul de activitate

Adresa

1.

Federal Coop

Alimentatie publica

Manadra DN 1

2.

Hicom Srl Mandra

Comert

Mandra ACH

3.

Intreprinzatorul S.A Ileni

Agricultura

Ileni nr.265

4.

Tara Fagarasului

Comert

Mandra Nr.16

5.

Sezar Forest SRL Ileni

Prelucrarea Lemnului

Ileni Nr.265

6.

Agraria soc. Agricola Ileni

Agricultura

Ileni  Nr.265

7.

S.C. ROFIN S.R.L

Comerţ

str.C-tin Lacea, nr.114

8.

Otto Forest SRL Ileni

Prelucrarea Lemnului

Ileni Nr.240

9.

Agro Tehnic I. Vlad

Comert Utilaje Agricole

Mandra D.N. 1

10.

S.C. Lazea Impex SRL Mandra

Comert

Mandra Nr. 305

11.

P.F. Autorizata Cocan Maria

Prestari Servicii

Mandra Nr.21

12.

Auto Greblea SRL Ileni

Prestari Servicii

Ileni Nr.195

13.

S.C. Husaru 92 SRL Mandra

Comert

Mandra Nr. 250

14.

Copaceana SRL Ileni

Panificatie

Ileni Nr.100

15.

SC Empoli SRL Riusor

Comert

Riusor Nr.121

16.

Costimarcom SRL Toderita

Comert

Toderita Nr.247

17.

Sucursala Hidrocenrale Sibiu

 

Mandra ACH

18.

S.C Alina Farm SRLBrasov

Comert  farmaceutice

Manadra Nr.21

 

b.Dezvoltare rurală:
i. exploataţii agricole 480 şi suprafaţa cultivată 1170 ha.

ii. unităţi de cercetare şi producţie: 0
iii. fective de animale în gospodăriile populaţiei, pe specii:
- bovine: 905 capete
- ovine: 4500capete
- caprine: 300 capete
- porcine: 550 capete
- cabaline: 103 capete
- iepuri: 53 capete
- păsări: 6820 capete
- albine: 883 famili

ÎNVĂŢĂMÂNT


a. Număr de unităţi de învăţământ superior şi profilul acestora: 0
b. Număr de licee şi colegii: 0
c. Număr de şcoli primare= 4 şi gimnaziale=1
d. Număr de grădiniţe: 5
e. Număr de elevi şi de profesori pentru fiecare unitate:
- scoala Ileni: clasele I-IV:9 elevi, 1 învăţător
- scoala Rausor: clasele I-IV: 10 elevi, 1 învăţători
- scoala Mandra: clasele I-IV: 36 elevi, 2 învăţători; clasele V-VIII: 60 elevi, 9 profesori
- scoala Şona : 9 elevi , 1 învatator
- scoala Toderiţa :0

CULTURA


a. Număr de unităţi de cultură (teatre, case de cultură, cămine culturale, cinematografe, biblioteci, muzee, săli de expoziţie): 6
b. Număr de salariaţi ocupaţi în unităţile de cultură: 0
c. Număr de unităţi de cult (biserici, mănăstiri, case de rugăciuni): 7

SĂNĂTATE


a. Număr de unităţi medicale şi profilul acestora )spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, staţii de ambulanţă, etc.) din care:
i. unităţi de stat:
ii. unităţi private:1
b. Număr total de cadre sanitare, din care:
i. Medici: 2
ii. Asistente: 2

DOMENIUL SOCIAL


a. Ocuparea forţei de muncă, nivelul şomajului;
b. Aplicarea prevederilor Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă -20 dosare in evidentă
c. Aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat – 54 dosare în evidenţă

TURISM


a. Numărul de unităţi destinate turismului şi capacitatea lor de cazare, din care:
i. Hoteluri: 0
ii. Complexe turistice: 0
iii. Pensiuni: 0
iv. Cabane: 1
v. Vile: 0
b. Dotări pentru agrement (schi, patinaj, echitaţie, telecabine, etc.): 0
c.Obiective turistice
Cel mai important monument istoric şi de artă este Biserica Ortodoxă din satul Mândra, monument cercetat în toamna anului 1929.
Văzută din şoseaua naţională, biserica pare mică şi scundă, iar de aproape imaginea se schimbă, arătând cuprinzătoare şi înaltă. Monumentul este zidit pe o colină care se ridică deasupra satului la sud-est.
De pe colina bisericii panorama se întinde cuprinzătoare în faţă până la satul Şona, iar spre apus până peste Făgăraş .
Întreg edificiul este închis de un soclu co grosimea de 20 cm de la pământ, înălţimea lui variind după configuraţia reliefului. Zidul propriu-zis este gros de 90 cm. Parterul turnului are lărgimea lăcaşului, etajul apărând mai retras.
În interior noasul, pronaosul şi altarul au cupole. Naosul prezintă arcuri puternice, cupola pronaosului este mai joasă şi rotunjită, pe când absida altarului este pentagonală. Biserica până în vârful ei are o înălţime de 12 m. altarul şi naosul au fost pictate: "de mine Sava zugravul de la Făgăraş, la anul 1821". Autograful zugravului este scris la baza naosului.
Catapeteasma a fost zugrăvită mai târziu, în anul 1854 de către Ioan Pop, tot din Făgăraş.
Cărţile vechi deţinute de biserică sunt: "Antologhion"-ul de la 1777, donată bisericii de către Onu Câmpeanul şi "Cazania", o altă carte bisericească, donată în 1794 de către Gheorghe Patcu. "Popa Bucur"cel mai vechi preot din Mândra, a fost urmat de "popa Hangul", din anul 1643.
Pe lângă faptul că Biserica Ortodoxă din comuna Mândra este cel mai vechi monument, prezentând şi o mare importanţă istorică, mai mentionăm şi alte monumente de mare importanţă arhitectonică, dar construite mai recent (secolul XIX), acestea fiind bisericile din satele Râuşor, Ileni, Şona şi Toderiţa.
Alte monumente de artă de pe raza comunei sunt troiţele şi monumente ale eroilor martiri, atât din primul, cât şi din cel de-al doilea război mondial.
d.Manifestări/evenimente culturale locale: Zilele Mandrei – 19-20 iulie

INFRASTRUCURA


a. Accesul la reţeaua de căi ferate (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR)
b. Accesul la reţeaua de drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere)
c. Dotări edilitr-gospodăreşti (lungimea reţelelor şi starea lor tehnică)
i. drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere, pe teritoriul administrativ al localităţii: 25,575 km
ii. reţeaua de alimentare cu apă potabilă: 0 km
iii. reţeaua de canalizare: 0 km
iv. reţeaua de comunicţii (telefon, internet, cablu TV)

STAREA MEDIULUI


i. Zone critice sub aspectul poluării atmosferei, apei, solului, terenuri degradate, depozite de deşeuri, rampe ecologice.

PROIECTE ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE


a. Investiţii şi sursele de fnanţare:
i. în derulare: PHARE 2005 – Sistem de colectare şi transport deşeuri menajere
b. Oportunităţi oferite investitorilor ( terenuri, facilităţi fiscale, forţă de muncă calificată existentă, resurse naturale ce pot fi exploatate)
c. Proiecte pentru dezvoltarea mediului de afaceri (parcuri industriale, incubatoare de afaceri, etc.)

SEDIUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE


Judetul Brasov , Comuna Mandra , nr. 364
Telefon 0268/247618 , fax 0268/247619 ,
e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Documente Utile

docs

Anunțuri

anunt

Vremea

Mandra

Harta

Contact

IMG 2247Primaria Comunei Mandra

Adresa: Principală, nr. 364

Localitate: Mandra

Judet: Brasov

Ţara: Romania

Cod postal: 507125

Tel.: 0268-247618

Fax: 0268-247619